Investors

Satus Starter is a venture capital founded in cooperation with PFR Ventures. Total fund size equals to PLN 50 million (around EUR 12 million) of which PLN 10 million comes from private investors and PLN 40 million is a European Union contribution through PFR Ventures (European Funds – Smart Growth).

Our aim is to invest in innovative companies at their earliest stage of development (seed, start) and thanks to our competences, experience and contacts, provide the start-ups with “smart money” in order to significantly increase their chances for commercial success.

The general goal of PFR Ventures is increased financing for innovative operations of SMEs, support for companies at their earliest stage of development and internationalization of companies’ operation.

Company data required by law:

 

Dane spółki – ASI:

Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna
Satus Starter sp. z o.o. ASI SKA
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
Polska

NIP: 6762571276 | KRS: 0000804112 | REGON: 384385577
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 3 244 618,00 zł (w całości wpłacony)

Identyfikator ASI: PLASI000155

Rachunki bankowe:
92 1140 1010 0000 4327 3800 1001 – Główny
74 1140 1010 4911 1000 0160 0501 – Escrow

 

Dane komplementariusza – ZASI:
Satus Starter spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Satus Starter sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 17/3
31-103 Kraków
Polska

NIP: 6762542412 | KRS: 0000711179 | REGON: 369057600
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 20.000,00 zł (w całości wpłacony)

Identyfikator ASI: PLZASI00133

Rachunek bankowy:
07 1140 2004 0000 3602 7937 4978

 

Dokumenty spółki:


Statut Spółki
KRS-ASI
KRS-ZASI

Wezwanie-akcjonariuszy – 30.09.2020 r.

II-Wezwanie-akcjonariuszy-20.10.2020-r.

III-Wezwanie-akcjonariuszy-06.11.2020-r.

IV-Wezwanie-akcjonariuszy-02.12.2020-r.

Satus Starter Informacja dla Inwestorów – Informacja na temat zmian przepisów prawnych w zakresie działalności alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi oraz zmian w obejmowaniu praw uczestnictwa alternatywnych spółek inwestycyjnych przez klientów detalicznych, wynikających z Ustawy z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz. U. 2023 poz. 1723).